Zahradnické práce

 

Podle přání zákazníka vypracujeme jednoduché studie, ale i rozsáhlé projektové dokumentace. Vyobrazíme zahradu ve 3D vizualizaci, ze které je patrné jak budou rostliny a stromy vypadat v různých ročních obdobích a jak se budou vyvíjet v časovém horizontu 5, 10 či 20 let.

Vyprojektovanou, ale i ústně dohodnutou výsadbu také zrealizujeme. Vždy je třeba mít na paměti, že základním kamenem úspěchu je dostatek vody, proto nabízíme instalace zavlažovacích systémů.

Další hlavní práce se dají stručně shrnout – modelace a příprava terénu, konstrukce netravnatých ploch (kameny, dlažba,…), výsadba a ošetření stromů a rostlin, výsev travní plochy event. položení travního koberce, detailní finalizace vzhledu zahrady.

Novinka na trhu

 

Sadařský žebřík

Sadařský žebřík je vyrobený ze smrkové tyčoviny, jasanových stupnic a kované kyvné nohy. Největší předností žebříku je možnost svislého ustavení do stromu i na velmi nakloněném terénu. Horní část tyče se opírá do rozsochy, stupnice se nastaví do vodorovné polohy a dolní kyvná noha se pevně přizpůsobí terénu. Tím je zajištěna absolutní stabilita žebříku ve stromu. Díky principu stability v ustavení žebříku, se uživatel dostane do všech vnitřních i obvodových partií koruny. Tato flexibilita v ustavení žebříku je možná díky opření tyče i do velmi tenkých rozsoch.

podívejte se na krátké instruktážní video     https://youtu.be/yo0V4d-m06M

více podrobností najdete

www.sadarskezebriky.cz